อุดมศึกษาฯ พร้อมช่วยฝ่าวิกฤตโควิด ลดค่าเทอมนักศึกษา 50%


ก.อุดมศึกษาฯ พร้อมช่วยฝ่าวิกฤตโควิด ลดค่าเทอมนักศึกษา 50%

อว. ย้ำ พร้อมสนับสนุนรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด ลดค่าเทอม นักศึกษา 50% จ่อเปิดโครงการ “อว. พารอด ” สัปดาห์หน้า

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เผยว่า ในสถานการณ์ที่มียอดผู้ป่วยโควิดและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อว. พร้อมทำหน้าที่เป็นกองหนุนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต ทั้งการ ลดค่าเทอม สำหรับนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร้อยะ 50 ในภาคเรียนที่ 1/2564 นี้


และการสนับสนุนพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการเปิดโรงพยาบาลสนาม และห้อง ICU รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการสนับสนุนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลเตียงว่าง ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ


รวมถึงสนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19เชิงรุก หรือ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ผ่านกลไกการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการ U2T ที่สามารถจ้างเพิ่มได้อีกประมาณ 4,000 อัตรา เพื่อนำบุคลากรมาช่วยสนับสนุนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ขณะเดียวกัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ระดมทุนเพื่อสร้างระบบห้องความดันลบ ซึ่งใช้แบบพิมพ์เขียวที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานภายใต้ อว. โดยมีแผนการสร้างเครื่อง High Flow ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในเบื้องต้น สามารถระดมทุนสร้างระบบได้ถึง 50 ห้อง ซึ่งตามสถิติแล้ว หากสถานพยาบาลมีห้องความดันลบเพิ่มขึ้นหนึ่งห้อง จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิดได้ไม่น้อยกว่า 5 คนต่อสัปดาห์ ซึ่งจะมีการส่งมอบห้องความดันลบห้องแรกจากการระดมทุนนี้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้

ส่วนในสัปดาห์หน้า อว.เตรียมเปิดตัวโครงการ “อว. พารอด” เป็นการรวมจิตอาสาและอาสาสมัคร ซึ่งอาจรวมถึงผู้ป่วยโควิดที่หายดีแล้ว มาร่วมโทรศัพท์ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งการให้กำลังใจเป็นสิ่งที่เสริมจากการติดต่อตามปกติเพื่อสอบถามอาการประจำวันของบุคลากรทางการแพทย์

รวมทั้งจะมีการส่ง “กล่อง อว. พารอด” ที่มียาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม จากที่โรงพยาบาลมีให้ โดยจะเริ่มนำร่องกับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้ อว.


Back to top button